Isle of Man Företag

Isle of Man är ett av Europas mest skatteffektiva länder för företagare där flertalet svenskar redan bedriver sin verksamhet. Isle of Man finns med på OECD’s vita lista som bevis på att man har goda samarbeten med andra länder internationellt, bl.a. genom utbyte av information och följer standarder för skatte-avtal.

Isle of Man brukar tack vare sin vitlistning ofta beskrivas som ett skatte-effektivt land snarare än ett skatteparadis, vilket annars har dålig klang, vilket gör att man särställer sig från flera andra lågskatteländer. Isle of Man har bl.a. därför också ett gott rykte internationellt sett.

Företag registrerade på Isle of Man är tack vare detta samt deltagande i EU’s moms-system, väl passande för handel inom Europa och EU, t.ex. gentemot den svenska marknaden, speciellt för företagare med licens-upplägg eller Internet-baserade verksamheter, som många andra utom-europeiska länder saknar.

Några av fördelarna med företagande på Isle of Man

1. 0% bolagsskatt för de flesta företag (med undantag för t.ex. banker eller vissa typer av fastighetsbolag)
2. Ligger utanför Europeiska Unionen samt EES, men har ändå tillgång till EU’s moms-system via en specifik överrenskommelse med England.
3. Mycket utvecklad Internet-infrastruktur med nära anslutning till Storbritannien, Irland och övriga Europa.
4. Möjlighet till spel-licens inom gaming-marknaden med stabil lagstiftning.
5. Låg inkomstskatt med skattefria intäkter upp till visst belopp, men normalt från 10% upp till maximalt 20%.
6. Ingen förmögenhetsskatt.
7. Ingen arvsskatt.
8. Ingen kapitalskatt.

Som man kan se ovan är Isle of Man ett mycket fördelaktigt alternativ att bedriva sin företagsverksamhet från. För att kunna fastslå vilka möjligheter som finns samt vilka faktiska fördelar man kan dra nytta av, så måste man titta på det totala upplägget och ägande-bakgrund.

››För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.